Logo

Nu är SWEAPS årsrapport 2020 publicerad

Årsrapporten beskriver registrets uppbyggnad och syfte. Den redogör för status när det gäller delregistren för esofagusatresi, anorektala missbildningar och hypospadi. Årsrapporten beskriver också utvecklingen av delregistret för Hirschsprungs sjukdom.