Logo

SWEAPS allra första årsrapport är nu publicerad

SWEAPS första årsrapport syftar till att beskriva registrets uppbyggnad, syfte samt status gällande dess befintliga delregister esofagusatresi, anorektala missbildningar, hypospadi samt utveckling av nya delregister för Hirschsprungs sjukdom och Gastroschisis samt Omphalocele.