Logo

SWEAPS årsrapport 2019 är nu publicerad

SWEAPS årsrapport beskriver registrets uppbyggnad och syfte. Den beskriver också status när det gäller delregistren för esofagusatresi, anorektala missbildningar och hypospadi samt utvecklingen av nya delregister för Hirschsprungs sjukdom.