Logo

”Vi vill skapa bra vård för alla dessa barn, oavsett var i Sverige de föds.”

Svenska registret för avancerad barn- och ungdomskirurgi, SWEAPS, ska samla kunskap om behandling av barn som föds med missbildningar i matstrupe, tarmar och urinvägar. Syftet med registret är att förbättra vården för patienterna och minimera deras kvarstående besvär.